Menu

facebook  
199.jpg
Lid worden van YnnaturaVrijblijvend kennismakenDonateurs

Wie we zijn

'Jild te winnen is in geunst, 't goed te brûken is in keunst'Fryslân is mooi en vormt door zijn vele natuurschoon een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Factoren die naar alle verwachting in de komende jaren steeds meer aan belang zullen winnen. Want als we in ons hectische land ergens behoefte aan hebben, dan is dat rust en ruimte. Het is daarom goed een evenwicht te vinden tussen groeimogelijkheden voor het bedrijfsleven en het behoud en versterking van de woon- en leefomgeving

Wie onderneemt in Fryslan heeft belang bij de instandhouding van de Friese natuur. Daarom heeft een aantal ondernemers in 1995 de stichting ‘Ynnatura, bedrijven voor It Fryske Gea’ opgericht. Met als doel bedrijven en organisaties de mogelijkheid te bieden zich te verbinden met het werk van de natuurbescherming in Fryslân. Inmiddels nemen tietallen organisaties deel aan dit groeiende netwerk. Wellicht is dit ook een passend ‘bedrijfsterrein’ voor uw organisatie?

Als ondernemer bent u gewend vooruit te kijken, naar het resultaat op de lange termijn. Continuïteit is een belangrijk gegeven. Natuurbehoud werkt eigenlijk net zo. Wij moeten ons nú inzetten voor de bescherming van de kwetsbare natuur. Voor onszelf, onze werknemers, onze kinderen, onze kleinkinderen. Voor een wereld die leefbaar blijft.

Daarom moeten wij ons inzetten voor het behoud van de aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving die Fryslân biedt. Reden waarom bedrijven en instellingen donateur zijn van de stichting Ynnatura.