Menu

facebook  
132.jpg
Lid worden van YnnaturaVrijblijvend kennismakenDonateurs

Verplaatsing vogelkijkhut Kraanlannen

Het 200 hectare grote natuurgebied de Kraanlannen bij de Feanhoop (ten westen van Drachten) dankt zijn naam aan de Kraanvogel. In de zestiende eeuw moet hij er hebben gebroed maar inmiddels is deze prachtige vogel verdwenen. De terugkeer van de Kraanvogel is iets waarschijnlijker geworden nadat It Fryske Gea het gebied als onderdeel van een groot petgatencomplex opnieuw heeft ingericht. Het is een groot water- en moerasgebied geworden dat vrijwel direct een grote aantrekkingskracht kreeg op allerlei water- en moerasvogels.

Door het natuurgebied lopen drie wandelroutes en er staat een populaire vogelkijkhut. Deze hut kon in het verleden worden gerealiseerd dankzij een financiële bijdrage van Ynnatura. Echter door de jaren heen heeft de natuur (voornamelijk riet en ruigte) eromheen zich doorontwikkeld, waardoor de hut weinig zicht meer geeft op de vogels in de plas. Door de hut te verplaatsen kan de beleving van de bezoeker aan de vogelkijkhut enorm worden vergroot.

Bijkomend voordeel is dat door de verplaatsing ook geen maaibeheer meer nodig is.