Menu

facebook  
132.jpg
Lid worden van YnnaturaVrijblijvend kennismakenDonateurs

Projecten

Oplevering eerste picknickbank De Alde Feanen

Op vrijdag 3 maart 2017 is de eerste van 10 door Stichting Ynnatura gefinancierde picknickbanken officieel opgeleverd. De bank is geplaatst in It Wikelslân in Nationaal Park De Alde Feanen. De 'onthulling' van de bank vond plaats door Gerard van Klaveren, voorzitter van Stichting Ynnatura, in het bijzijn van vertegenwoordigers van It Fryske Gea, Aannemersbedrijf Nagelhout uit Woudsend en MindUp uit Leeuwarden. De firma Nagelhout heeft het hout voor de banken beschikbaar gesteld. Het betreft gebruikt hardhout uit een damwand. De banken zijn gemaakt door mensen met een psychiatrische stoornis of psychosociale problematiek die begeleid worden door de organisatie MindUp. 

Door deze unieke samenwerking is Nationaal Park De Alde Feanen tien plekken rijker waar bezoekers kunnen pauzeren, uitrusten en picknicken terwijl ze genieten van de natuur om hen heen. 

Verplaatsing vogelkijkhut Kraanlannen

Het 200 hectare grote natuurgebied de Kraanlannen bij de Feanhoop (ten westen van Drachten) dankt zijn naam aan de Kraanvogel. In de zestiende eeuw moet hij er hebben gebroed maar inmiddels is deze prachtige vogel verdwenen. De terugkeer van de Kraanvogel is iets waarschijnlijker geworden nadat It Fryske Gea het gebied als onderdeel van een groot petgatencomplex opnieuw heeft ingericht. Het is een groot water- en moerasgebied geworden dat vrijwel direct een grote aantrekkingskracht kreeg op allerlei water- en moerasvogels.

Door het natuurgebied lopen drie wandelroutes en er staat een populaire vogelkijkhut. Deze hut kon in het verleden worden gerealiseerd dankzij een financiële bijdrage van Ynnatura. Echter door de jaren heen heeft de natuur (voornamelijk riet en ruigte) eromheen zich doorontwikkeld, waardoor de hut weinig zicht meer geeft op de vogels in de plas. Door de hut te verplaatsen kan de beleving van de bezoeker aan de vogelkijkhut enorm worden vergroot.

Bijkomend voordeel is dat door de verplaatsing ook geen maaibeheer meer nodig is.

Webcambeelden uit de Alde Feanen

Wat is er mooier dan de natuur 24/7 volgen via een livestream? Het kan via twee webcams die mede dankzij financiële steun van de stichting Ynnatura door It Fryske Gea in de Friese natuur konden worden geplaatst. Een webcam staat bij een nestkast voor kerkuilen bij het bedrijfsgebouw van It Fryske Gea te Earnewâld en de andere webcam is geplaatst bij een nest van een stel zeearenden in Nationaal Park De Alde Feanen.

Kijkt u met ons mee?

Bekijk hier de webcambeelden 

zeearend mannetje20

 

 

Oplaadpunten elektrische fietsen

fietsoplaadpalen 3

It Fryske Gea wil de bezoekers van haar natuurgebieden zo goed mogelijk faciliteren. Daarom zijn in het voorjaar van 2016 met financiële steun van de stichting Ynnatura bij een aantal belangrijke natuurgebieden oplaadpunten voor elektrische fietsen gerealiseerd: bij het bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen te Earnewâld, bij het informatiecentrum ‘t Beekpronkje (natuurgebied het Ketliker Skar) te Katlijk en bij het Kweldercentrum (natuurgebied Noard-Fryslân Bûtendyks) te Hallum.