Menu

facebook  
136.jpg
Lid worden van YnnaturaVrijblijvend kennismakenDonateurs

Nieuws

Indien u lid wordt van Ynnatura ontvangt u 3 tot 4 keer per jaar de nieuwsbrief. Tevens kunt u ons volgen op de Social Media.

Herfstwandeling Ketlikerheide

Op zaterdag 29 oktober maakten de leden van Ynnatura een najaarswandeling over de Ketlikerheide: een uniek stukje natuur dat is ontstaan in de laatste ijstijd. Dit oorspronkelijk grote heidegebied ontkwam in het verleden niet aan de ontginningsdrift van veel adellijke en voorname families en werd geschikt gemaakt voor landbouw en houtproductie. Gelukkig bleef een deel van de heide gespaard. Dankzij de overname door  It Fryske Gea in 1969 werd de teloorgang van een uniek gebied voorkomen. Sterker nog, door goed beheer is de oorspronkelijke begroeiing hersteld.

Na de ontvangst bij “Kwartier Noord” te Katlijk nam Ane Zijlstra, districtshoofd van It Fryske Gea, de genodigden mee voor een fijne herfstwandeling die werd afgesloten met een informele lunch.

Verslag excursie 1 juli 2016 - Natuurgebied De Alde Feanen

Vrijdagavond 1 juli 2016 organiseerde Ynnatura haar jaarlijkse grote uitje in natuurgebied De Alde Feanen. Maar liefst  47 belangstellenden meldden zich rond 18.00 uur bij eetcafé “De Meerpaal” op camping It Wiid te Earnewâld. Hoewel Ynnatura-excursies tot nu toe meestal gepaard gingen met gunstige weersomstandigheden, behoorde dit keer ook Pluvius nadrukkelijk tot de aanwezigen. Na het welkomstwoordje van voorzitter Gerrit Jan Polderman werd het gezelschap verdeeld over acht sloepen. Dat elke sloep een buiskap had, zorgde er voor dat alleen de schipper de regen moest trotseren. Dat vormde echter geen belemmering; de animo om deze verantwoordelijke functie uit te oefenen was zeer groot. Onder leiding van districtshoofd Germ van der Burg werd in konvooi een prachtige route afgelegd in het uitgestrekte nationale park, dat 2000 ha groot is en bestaat uit vele kreken, kleine en grote eilandjes en grotere waterwegen. Halverwege werd op één van de eilandjes een tussenstop gehouden en werd de inhoud van de meegenomen picknickmanden eer aan gedaan.

 sloepentocht 1

Na terugkeer op de camping wachtte een barbecue, een prima gelegenheid om ongedwongen bij te praten, nader kennis te maken en, in dit bijzondere geval, de kleding te laten drogen. 

Nadat de zon was ondergegaan, startte om half elf de zoektocht naar de nachtvlinders. Plaats van handeling was een plek in het groen van het natuurgebied waar reeds een laken was gespannen dat  werd belicht door een lamp met een sterkte van 400 watt. Nachtvlinderexpert Gerrit Tuinstra, projectmedewerker bij Landschapsbeheer Friesland, hield een zeer boeiende inleiding over deze nachtvlinders. 

Er zijn veel meer soorten nachtvlinders dan dagvlinders. In Nederland zijn meer dan 2000 soorten bekend, onderverdeeld in micro's en macro's. Het onderscheid tussen macro’s en micro’s is niet altijd duidelijk: er zijn kleine macro's, maar er zijn ook micro's die groter zijn dan een macro. Dat een enkele nachtvlinder ook overdag vliegt, maakt de diertjes alleen maar interessanter. Naarmate de inleiding van Tuinstra vorderde, konden verschillende nachtvlinders even worden gevangen en nader bekeken. Denk aan Groot avondrood, Huismoeder en Hopwortelboorder. 

 

groot avondrood

 

Net voordat de vrijdag in de zaterdag overging kwam er een eind aan deze boeiende excursie. Alle gasten kregen een exemplaar mee van het recent uitgekomen boekwerkje “Nachtflinters” van Sake P. Roodbergen. Deze uitgave is mede door Stichting Ynnatura mogelijk gemaakt. Niet uitgesloten kan worden dat alle deelnemers aan deze excursie voortaan met andere ogen kijken naar deze bijzondere diersoort!