Menu

facebook  
136.jpg
Lid worden van YnnaturaVrijblijvend kennismakenDonateurs

Nieuws

Indien u lid wordt van Ynnatura ontvangt u 3 tot 4 keer per jaar de nieuwsbrief. Tevens kunt u ons volgen op de Social Media.

Excursie oefendorp Marnehuizen

Op vrijdag 15 september vond een bijzondere Ynnatura-excursie plaats. Bijzonder, want: niet in Friesland!

We waren te gast bij het Ministerie van Defensie op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp en in het militair oefendorp 'Marnehuizen' in de Marnewaard. Eén van onze donateurs faciliteert de oefeningen die daar plaatsvinden. Na een interessante inleiding over de geschiedenis van het Lauwersmeergebied en het militair oefenterrein, volgde een uitleg over de simulatietechnieken die bij de oefeningen worden gebruikt. Dankzij de knallen bleef een ieder goed bij de les. Daarna kregen we een rondleiding door het oefendorp, waarbij we o.a. een kijkje konden nemen in het gemeentehuis, dat ten behoeve van een oefening tijdelijk was omgebouwd tot kerk. Na een week met storm en veel regen waren de weergoden ons gelukkig goed gezind. Op een paar druppels na hebben we het droog gehouden. In de buitenlucht werd de inwendige mens versterkt. De mannelijke deelnemers zorgden voor begeleidende knallen. 

Vervolgens nam een boswachter van Staatsbosbeheer, de instantie die de natuur in het Lauwersmeergebied beheert, ons mee voor een wandeling in de omgeving van het oefendorp. Onderweg kregen we een boeiend relaas over de natuurontwikkeling in dit gebied, dat 50 jaar geleden nog Lauwerszee was; dus zout en onder invloed van de getijden. En passant werden we ook heel wat wijzer over egels, aaskevers met de naam doodgravers, atalanta's en dode essen (of waren het elzen?). 

De middag werd afgesloten bij 'De Bosschuur', het activiteitencentrum van Staatsbosbeheer. Hier kregen we in een notendop de historie van het Lauwerszeegebied vanaf de laatste ijstijd voorgeschoteld. Verder werd er veel verteld over de zeearenden die hier sinds een aantal jaren broeden. Na een goed verzorgde barbecue kwam rond een uur of zeven een einde aan deze uitermate boeiende en gezellige excursie. 

Voorjaarsexcursie Easterskar

Op vrijdag 21 april vond de voorjaarsexcursie van 2017 plaats. Zo'n 40 deelnemers verzamelden zich bij Brasserie De Stal in Nieuweschoot. Na de koffie of thee met gebak en welkomstwoorden van Theun Wiersma en Ane Zijlstra van It Fryske Gea vertrok het gezelschap naar het nabijgelegen Easterskar. Hier introduceerde de nieuwe voorzitter van Ynnatura, Gerard van Klaveren, zichzelf. Daarna nam Ane Zijlstra de groep mee voor een stevige wandeling door dit prachtige gebied.

Het Easterskar is een laagveengebied dat in de tweede helft van de negentiende eeuw grotendeels is verveend. Thans is het een gebied met veel open water, rietland, moerasbos en grasland. In een zanddepot bij het Easterskar broedde de afgelopen jaren een kolonie oeverzwaluwen, maar omdat het depot in verval raakte, konden de oeverzwaluwen er niet meer in nestelen. Daarom heeft It Fryske Gea hier begin 2016, mede met financiële steun van Ynnatura, een zwaluwwand gerealiseerd. De wand maakt deel uit van een bunker, waarin vleermuizen kunnen overwinteren. De zwaluwen wisten deze investering wel te waarderen en hebben de wand meteen in gebruik genomen. In de winter zijn alle nestholten leeggehaald en opnieuw gevuld met schoon leemhoudend zand. Hoewel de zwaluwen zich tijdens de excursie niet lieten zien, verrieden de gaten in het zand dat ook dit voorjaar vrijwel alle holten al weer in gebruik waren genomen. 

vogelkijkhut

Nadat de zwaluwwand was bewonderd, werd nog een bezoekje gebracht aan de vogelkijkhut. Het Easterskar is een broedgebied voor maar liefst tachtig soorten vogels, maar mede door de koude, straffe wind waren er helaas slechts weinig vogels te bewonderen.

De excursie werd afgesloten met een drankje en een hapje bij Brasserie De Stal.