Menu

facebook  
136.jpg
Lid worden van YnnaturaVrijblijvend kennismakenDonateurs

Nieuws

Indien u lid wordt van Ynnatura ontvangt u 3 tot 4 keer per jaar de nieuwsbrief. Tevens kunt u ons volgen op de Social Media.

Voorjaarsexcursie Easterskar

Op vrijdag 21 april vond de voorjaarsexcursie van 2017 plaats. Zo'n 40 deelnemers verzamelden zich bij Brasserie De Stal in Nieuweschoot. Na de koffie of thee met gebak en welkomstwoorden van Theun Wiersma en Ane Zijlstra van It Fryske Gea vertrok het gezelschap naar het nabijgelegen Easterskar. Hier introduceerde de nieuwe voorzitter van Ynnatura, Gerard van Klaveren, zichzelf. Daarna nam Ane Zijlstra de groep mee voor een stevige wandeling door dit prachtige gebied.

Het Easterskar is een laagveengebied dat in de tweede helft van de negentiende eeuw grotendeels is verveend. Thans is het een gebied met veel open water, rietland, moerasbos en grasland. In een zanddepot bij het Easterskar broedde de afgelopen jaren een kolonie oeverzwaluwen, maar omdat het depot in verval raakte, konden de oeverzwaluwen er niet meer in nestelen. Daarom heeft It Fryske Gea hier begin 2016, mede met financiële steun van Ynnatura, een zwaluwwand gerealiseerd. De wand maakt deel uit van een bunker, waarin vleermuizen kunnen overwinteren. De zwaluwen wisten deze investering wel te waarderen en hebben de wand meteen in gebruik genomen. In de winter zijn alle nestholten leeggehaald en opnieuw gevuld met schoon leemhoudend zand. Hoewel de zwaluwen zich tijdens de excursie niet lieten zien, verrieden de gaten in het zand dat ook dit voorjaar vrijwel alle holten al weer in gebruik waren genomen. 

vogelkijkhut

Nadat de zwaluwwand was bewonderd, werd nog een bezoekje gebracht aan de vogelkijkhut. Het Easterskar is een broedgebied voor maar liefst tachtig soorten vogels, maar mede door de koude, straffe wind waren er helaas slechts weinig vogels te bewonderen.

De excursie werd afgesloten met een drankje en een hapje bij Brasserie De Stal. 

Herfstwandeling Ketlikerheide

Op zaterdag 29 oktober maakten de leden van Ynnatura een najaarswandeling over de Ketlikerheide: een uniek stukje natuur dat is ontstaan in de laatste ijstijd. Dit oorspronkelijk grote heidegebied ontkwam in het verleden niet aan de ontginningsdrift van veel adellijke en voorname families en werd geschikt gemaakt voor landbouw en houtproductie. Gelukkig bleef een deel van de heide gespaard. Dankzij de overname door  It Fryske Gea in 1969 werd de teloorgang van een uniek gebied voorkomen. Sterker nog, door goed beheer is de oorspronkelijke begroeiing hersteld.

Na de ontvangst bij “Kwartier Noord” te Katlijk nam Ane Zijlstra, districtshoofd van It Fryske Gea, de genodigden mee voor een fijne herfstwandeling die werd afgesloten met een informele lunch.