Menu

facebook  
139.jpg
Lid worden van YnnaturaVrijblijvend kennismakenDonateurs

Lid worden van Ynnatura

'Jild te winnen is in geunst, 't goed te brûken is in keunst'

Door Ynnatura te ondersteunen, adopteren bedrijven/organisaties als het ware de Friese natuur die door hun donatie beschermd wordt. Als onderstreping van de waardering voor de steun ontvangt de donateur een fraaie, ingelijste afbeelding van een natuurgebied, waaruit het donateurschap van Ynnatura blijkt.

Uw voordeel

Een bedrijf/organisatie mag de maatschappelijke betrokkenheid via Ynnatura best tonen. En dat kan:

- door middel van een fraaie, ingelijste afbeelding van een natuurgebied, waaruit het donateurschap van Ynnatura blijkt. Om op te hangen in bijvoorbeeld de ontvangsthal of de directiekamer van het bedrijf.
- doordat donateurs het recht hebben het Ynnatura-logo als teken van ondersteuning te voeren op briefpapier, folders, brochures, advertenties, etc.

Verder neemt It Fryske Gea de donateurs graag mee de natuur in:

- eenmaal per jaar een excursie voor directie, raad van commissarissen of bijzondere relaties van uw organisatie.
- ook is het mogelijk een excursie als prijs aan te bieden in een wedstrijd die door uw bedrijf wordt georganiseerd.
- voor grote groepen kan It Fryske Gea voor de nodige excursiebegeleiding zorgen.|
- een keer vergaderen op een bijzondere locatie? It Fryske Gea beschikt op vier verschillende locaties over een bijzondere accommodatie voor een vergadering, of bijeenkomst. Alle locaties staan in rechtstreekse verbinding met een prachtig natuurterrein: De Alde Feanen, Noard-Fryslân Bûtendyks, het Ketliker Skar en het Mandefjild. Zo is het mogelijk als onderdeel van het programma of na afloop de natuur te verkennen onder leiding van een enthousiaste gids.        


En voor de contactpersoon (en hun partner) persoonlijk:

- zo nu en dan organiseert It Frsyke Gea graag een speciale 'donateursmeeting' in één van haar natuurterreinen;
- en 'last but not least': Het jaarlijkse uitstapje. Eén keer per jaar worden de donateurs (met hun partner) van de Stichting Ynnatura uitgenodigd voor een zeer bijzondere excursie!

Uw bijdrage


Deelnemende bedrijven en instellingen geven de stichting een bijdrage van € 1.250,- per jaar. Met als doel concrete en herkenbare projecten van It Fryske Gea te ondersteunen. Het gaat hierbij niet om sponsoring, maar om de maatschappelijke participatie van de donateurs. Door Ynnatura te ondersteunen, adopteert u als het ware de Friese natuur die zo mede door uw donatie wordt beschermd.